2020.10.20 8:39

TRZEBINIA – OŚWIĘCIM – CZECHOWICE-DZIEDZICE

Obrazek: Logotyp PKP PLK na granatowym tle.
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Odcinek objęty Projektem znajduje się na linii kolejowej nr 93 i jest fragmentem korytarza kolejowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, stanowiącym część odcinka Katowice – Ostrawa – Brno – Wiedeń. Modernizowana linia kolejowa ważna jest także z punktu widzenia regionalnego, ponieważ jest elementem istotnego połączenia kolejowego między Oświęcimiem a Krakowem. 

Łączna długość modernizowanych odcinków wynosi 48,467 km. Odcinki objęte Projektem przebiegają przez woj.: małopolskie i śląskie. Inwestycja obejmuje gminy: Trzebinia, Chrzanów, Libiąż, Chełmek, Oświęcim, Brzeszcze, Wilamowice, Bestwina i Czechowice Dziedzice.

Prace podzielone są na dwa kontrakty:

1. Trzebinia – Oświęcim – małopolska, obsługiwany przez firmę ZUE

2. Oświęcim – Czechowice Dziedzice, obsługiwany przez firmę PORR

Zakres prac:

– 81 obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty i przepusty

– 17 przejazdów kolejowo–drogowych

– 10 stacji i przystanków

– 3 stacje i 7 przystanków, w tym:

  • Stacja Chrzanów
  • Stacja Oświęcim
  • Stacja Brzeszcze Jawiszowice
  • PO Chrzanów
  • PO Chełmek Fabryka
  • PO Gorzów Chrzanowski
  • PO Brzeszcze
  • PO Jawiszowice Jaźnik
  • PO Dankowice
  • PO Kaniów

Korzyści z prowadzonych prac:

Efektem inwestycji bezie między innymi skrócenie czasu przejazdu z Trzebini do Czechowic-Dziedzic  z około 80 do około 40 minut, czyli o prawie połowę. Nowoczesne stacje i przystanki poprawią komfort podróżnych i dostępność kolei w regionie. Wszystkie obiekty obsługi podróżnych zostaną wyposażone w ułatwienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz niewidomych i niedowidzących.

Modernizacja umożliwi także ekologiczny transport większej ilości towarów koleją.

Zakończenie prac na modernizowanych odcinkach planowane jest na II połowę 2021 roku. Wartość netto projektu „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice” to ponad 824 mln zł, z czego ponad 686 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest realizowany w ramach Krajowego Programu Kolejowego, który zakłada realizację ponad 220 projektów i modernizację ponad 9 tys. km torów za prawie 76 mld zł.