2020.10.20 8:39

Tarnowskie Góry – Zawiercie

Obrazek: Logotyp PKP PLK na szarym tle.
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Prace budowlane na odcinku Tarnowskie Góry – Zawiercie obejmują modernizację częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182, w tym m.in. wymianę nawierzchni torowej, montaż nowej sieci trakcyjnej, modernizację lub budowę obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty i przepusty oraz modernizację stacji i przystanków. W ramach projektu wybudowana zostanie też ważna stacja kolejowa Pyrzowice Lotnisko. 

Prowadzone prace umożliwią uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego miedzy Katowicami a Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach. Linia będzie także ważną trasą obsługującą bocznicę towarową CARGO MPL Katowice oraz dwie bocznice w Siewierzu.

Projekt obejmuje teren województwa śląskiego, w tym powiaty: tarnogórski, będziński, zawierciański, oraz gminy: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie.  

Zakres  prowadzonych prac:

 • elektryfikację linii kolejowej nr 182, łącznicy kolejowej nr 705 i łącznicy Miasteczko Śląskie – Gosek;
 • budowę 3 przystanków i 1 stacji;
 • modernizację 4 przystanków i 4 stacji (w tym modernizację 3 i budowę 8 peronów);
 • rehabilitację 2 i budowę 2 wiaduktów kolejowych;
 • rehabilitację 1 wiaduktu drogowego;
 • rehabilitację 5 mostów kolejowych;
 • modernizację 1 i budowę 2 przejść pod torami.

Korzyści z przeprowadzonych prac

 • bezpośredni pociąg na lotnisko w Pyrzowicach;
 • przejazdy z szybkością do 140 km/h;
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu pociągów;
 • wzrost jakości usług transportowych;
 • wyeliminowanie ograniczeń architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • lepsza dostępność połączeń lotniczych z lotniska w Pyrzowicach;
 • lepsza dostępność do atrakcyjnej turystycznie części Beskidów;
 • eliminowanie miejsc, w których występuje możliwość kolizji ruchu kolejowego i drogowego;
 • ochrona środowiska naturalnego na terenach położonych wzdłuż linii kolejowych;
 • usprawnienie transportu tranzytowego między krajami UE i sąsiednimi. 

Całkowita wartość projektu to 741 mln zł netto, z czego dofinansowanie UE wynosi ponad 503 mln zł.