Dostępność architektoniczna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, z tego też względu ograniczona jest możliwość zmian w architekturze budynku zwiększających dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków. Jednak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w trakcie analizy potrzeb i po zatwierdzeniu dokumentacji przez konserwatora zabytków i ewentualnym uzyskaniu pozwolenia na budowę, możliwe będzie przystąpienie do kompleksowego wdrażania przyjętych rozwiązań. Wdrażanie przyjętych rozwiązań planować należy od 2023 roku.

 1. W bezpośredniej bliskości budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: przystanki Dw. Wileński 01, 02, 04, 05 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych), Dw. Wileński 09, 10 (przystanki częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych).
 3. Dojazd tramwajem: przystanki Dw. Wileński 03, 07, 08 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych).
 4. Dojazd metrem: przystanek Metro Dworzec Wileński.
 5. W budynku są dwa czynne wejścia dla pracowników, gości i interesantów od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów i platform dla wózków.
 6. Aktualnie wejścia do budynku nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózków inwalidzkich. Przed dotarciem do recepcji trzeba pokonać schody zewnętrzne (5 stopni) i wewnętrzne (4 stopnie). Masywne, ciężkie drzwi zewnętrzne nie otwierają się automatycznie. Drzwi wewnętrzne otwierają się automatycznie.
 7. Recepcje znajdują się po prawej stronie od wejść od ul. Targowej oraz od
  Wileńskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 8. Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa fizycznego obiektu Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. gość lub interesant nie może wejść na teren budynku bez obecności pracownika Spółki (zapraszającego, reprezentującego daną komórkę lub funkcjonariusza SOK jeżeli interesant udaje się do Prezydium Centrali).
 9. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz przy recepcjach oraz dostęp do wind. Z wind osoby na wózkach mają bezpośredni dostęp do kondygnacji biurowych w segmentach oznaczonych jako A, B, D i E. Z uwagi na przesunięcie pomiędzy kondygnacjami segmentu C a kondygnacjami segmentów oznaczonych jako A, B, D i E, dostęp do kondygnacji biurowych segmentu C bezpośrednio z wind jest utrudniony ze względu na schody. Korytarze w segmentach A, B, D, E z uwagi na występujące schody nie są dostępne na przyziemiach i parterach budynku.
 10. Wymiary wind pozwalają na jej użytkowanie przez osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystające z wózków inwalidzkich.
 11. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 12. Do budynku i wszystkich jego dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie ochrony budynku. Jeden posterunek jest czynny do godziny 18, drugi całodobowo.
 13. W recepcjach budynku zamontowane są pętle induktofoniczne.
 14. W budynku dostępne są dwie przenośne pętle induktofoniczne.
 15. W budynku nie ma pochylni oraz platform.
 16. W budynku nie ma informacji głosowych.
 17. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 18. W recepcji oraz w innych miejscach budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 19. Sale konferencyjne nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.