2021.07.05 19:39

Chorzów Batory – Zduńska Wola – Karsznice

Obrazek: Logotyp PKP PLK na szarym tle.
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Projekt obejmuje prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Zduńska Wola – Karsznice. Łączna długość modernizowanych linii kolejowych wynosi 214,549 km, w tym 178,794 km w TEN-T.

Linie objęte projektem zlokalizowane są na obszarze województw śląskiego (powiaty: chorzowski, świętochłowicki, bytomski, tarnogórski, lubliniecki, częstochowski, kłobucki) i łódzkiego (powiat zduńskowolski, łaski, bełchatowski, pajęczański).

Projekt zakłada między innymi:

  • przebudowę 22 stacji i przystanków
  • budowę nowego przystanku Chorzów Uniwersytet
  • budowę 9 i przebudowę 32 peronów
  • modernizację 66 przejazdów kolejowo-drogowych
  • budowę 14 obiektów inżynieryjnych

Korzyści z prowadzonych prac:

Dzięki inwestycji pasażerowie zyskają lepszy dostęp do kolei – stacje i przystanki
będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony wyposażone zostaną m.in. w pochylnie, ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących, a także w nowe ławki, wiaty, oświetlenie oraz czytelną informację pasażerską.

Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 140 km/h, a towarowe – 120 km/h.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.