2023.03.08 9:40

OSTROŁĘKA – CHORZELE

Obrazek: Logotyp PKP PLK na szarym tle.
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Odcinek linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele od km – 0,748 do km 56,768 to linia uruchomiona w roku 1915, jednotorowa, niezelektryfikowana. Jest to linia o znaczeniu lokalnym. Linia będzie podnoszona do standardów sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje o Projekcie:

Stan techniczny linii jest niedostateczny. Na jej początkowym odcinku występują ograniczenia prędkości. Na odcinku od stacji Grabowo do stacji Chorzele linia obecnie nieeksploatowana. Po zamknięciu linii dla ruchu pociągów osobowych i towarowych (w 2001 roku) nie były wykonywane żadne roboty remontowe w wyniku czego tor kolejowy i cała infrastruktura uległa degradacji. Ponadto, linia kolejowa nr 35 pod względem urządzeń srk należy do najbardziej zacofanych technicznie w całym województwie mazowieckim (przestarzałe urządzeniami srk o długotrwałej i skomplikowanej obsłudze).

Taki stan techniczny stwarza liczne problemy polegające na braku możliwości prowadzenia ruchu pociągów, ograniczeniu dostępności dla wszystkich użytkowników, pogorszeniu jakości usług i ciągłości przepływu ruchu, pogarszającym się bezpieczeństwie. Cały odcinek objęty projektem stanowi wąskie gardło ze względu na niespójność parametrów technicznych tej linii z obecnymi standardami panującymi na sieci zarządzanej przez PLK oraz ograniczoną przepustowość.

Linia konstrukcyjnie przystosowana jest do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i towarowych, dopuszczalny nacisk na oś to 196 kN.

Linia kolejowa nr 35 od km -0,748 do km 56,768 zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, na terenie powiatów: ostrołęcki, miasto Ostrołęka, przasnyski, na terenie gmin: Baranowo, Olszewo-Borki, Rzekuń, Chorzele, miasto Chorzele, Jednorożec.

Korzyści z inwestycji:

  • komfortowe perony dostępne dla wszystkich
  • poprawa bezpieczeństwa
  • lepszy dostęp do kolei w regionie
  • ekologiczny transport towarów

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.