2020.10.20 8:38

Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka

Obrazek: Logotyp PKP PLK na granatowym tle.
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Prace na remontowanych odcinkach zapewnią znaczną poprawę warunków kolejowego transportu towarów w ujęciu zarówno regionalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym (dzięki zwiększeniu dostępności tras towarowych dla zagranicznych przewoźników).

Prace swoim zasięgiem obejmują część obwodnicy towarowej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Modernizacja umożliwi sprawny przewóz ładunków z pominięciem Katowic, a co za tym idzie – odciążenie ruchu w najważniejszym punkcie regionu. 

W skład obwodnicy wchodzą dwie gałęzie z punktem wspólnym na stacji Mysłowice Brzezinka:

wschodnia, rozpoczynająca się na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i przebiegająca przez

Dorotę, Sosnowiec Jęzor, Mysłowice Brzezinkę, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice do posterunku

odgałęźnego Ochodza;

północna, zaczynająca się na stacji Mysłowice Brzezinka i przebiegająca przez Mysłowice,

Katowice Szopienice Płn., Siemianowice Śląskie, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Biskupice do

Gliwic.

Projekt obejmuje następujące odcinki linii kolejowych:

nr 132 na odcinku Bytom – Zabrze Biskupice,

nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów Płn.,

• nr 161 na odcinku Katowice Szopienice Płn. – Chorzów Stary,

• nr 180 na odcinku Dorota – Mysłowice Brzezinka, 

• nr 188 stacja Bytom Bobrek, tor 3., 

• nr 654 na odcinku Szabelnia – Katowice Szopienice Płn., 

• nr 657 na odcinku Katowice Szopienice Płn. – Stawiska SK1 R2.

Zakres prowadzonych prac:

Prace w ramach projektu realizowane będą na trzech odcinkach w ramach oddzielnych Kontraktów.

Na liniach kolejowych 132, 188, 147 oraz 180: 

 • wymiana nawierzchni torowej wraz z wymianą
 • wybranych rozjazdów, 
 • odbudowa odwodnienia, 
 • wzmocnienie podtorza, 
 • prace na wybranych obiektach inżynieryjnych, 
 • przebudowa sieci trakcyjnej, 
 • prace na przejazdach
 • kolejowo-drogowych, 
 • modernizacja i rozbudowa nastawni dysponujących.

Na linii 132 w stacji Bytom Bobrek: 

 • przebudowa urządzeń SRK, 
 • budowa nowej nastawni dysponującej, wraz z pracami na posterunkach sąsiednich (Bytom, Bytom Karb i Zabrze Biskupice) dla powiązania urządzeń liniowych z zabudowanymi nowymi urządzeniami.

Na liniach kolejowych 161, 654 oraz 657 w stacji Katowice Szopienice Płn.: 

Kompleksowa przebudowa stacji, w tym między innymi:

 • przebudowa układu torowego, 
 • wzmocnienie podtorza, 
 • przebudowa sieci trakcyjnej,
 • prace na obiektach inżynieryjnych zlokalizowanych w obrębie stacji, 
 • zabudowa komputerowych urządzeń SRK (zewnętrznych i wewnętrznych),
 • budowa nowej nastawni dysponującej.

Korzyści z prowadzonych prac:

 • poprawa jakości połączeń, służących kolejowym przewozom towarów,
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów,
 • poprawa dostępu do infrastruktury kolejowej dla operatorów,
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,
 • wzrost efektywności i wydajności transportu kolejowego,
 • poprawa bezpieczeństwa przewozu ładunków,
 • integracja transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu,
 • poprawa punktualności pociągów, wynikająca z poprawy stanu infrastruktury,
 • stymulacja lokalnej gospodarki,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
 • wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw,
 • poprawa wizerunku kolei jako sprawnego i przyjaznego środowiska transportu.