2023.03.08 9:27

EŁK-KORSZE

Obrazek: Logotyp PKP PLK na granatowym tle.
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” jest zlokalizowany na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, obejmuje powiaty: ełcki, giżycki, kętrzyński.

Podstawowym celem projektu jest modernizacja i elektryfikacja odcinka Ełk – Korsze w celu usprawnienia i zwiększenia stopnia wykorzystania pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko w otoczeniu Wielkich Jezior Mazurskich. Poprawa stanu technicznego linii kolejowej zwiększy dostępność transportu kolejowego w ruchu pasażerskim i towarowym. Nastąpi optymalizacja kosztów eksploatacji i poprawa jakości usług kolejowych.

Projekt został podzielony na dwa etapy:

 • Etap I – realizacja wielobranżowych robót budowlanych na odcinku Ełk – Giżycko;
 • Etap II – realizacja wielobranżowych robót budowlanych na odcinku Giżycko – Korsze.

Zakres podstawowy:

 • zakres robót dotyczący odcinka od stacji Ełk (bez stacji Ełk, od km 103,706) do stacji Wydminy (ze stacją Wydminy, do km 133,300; SRK – do km 136,010) – wszystkie branże, za wyjątkiem energetyki trakcyjnej,
 • w zakresie sieci trakcyjnej – tylko fundamenty i pale fundamentowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (od stacji Ełk do km 133,610) wraz z zabezpieczeniem ich głowic przed możliwością dostępu osób postronnych (w rejonie peronów, przejazdów i przejść w poziomie szyn),
 • przebudowę nastawni na stacji Giżycko,
 • budowę linii światłowodowych dla potrzeb sterowania ruchem kolejowym na odcinku Ełk – Wydminy,
 • budowę pojedynczej linii światłowodowej dla potrzeb sterowania ruchem kolejowym na odcinku Wydminy – Giżycko (od stacji Wydminy do km 150,523),
 • przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach: Wydminy, Stare Juchy i Giżycko, celem umożliwienia realizowania sterowania ruchem kolejowym na stacjach: Stare Juchy, Wydminy i Giżycko ze stacji Giżycko.
 • zakres robót dotyczący odcinka od stacji Wydminy (bez stacji Wydminy) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko; SRK – do km 153,660; teletechnika – do km 152,850) we wszystkich branżach, za wyjątkiem energetyki trakcyjnej,
 • w zakresie sieci trakcyjnej – tylko fundamenty i pale fundamentowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (od km 133,610 do km 151,770) wraz z zabezpieczeniem ich głowic przed możliwością dostępu osób postronnych (w rejonie peronów, przejazdów i przejść w poziomie szyn),
 • budowę sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko) z wykorzystaniem fundamentów i pali fundamentowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.