Inwestycje

2023.03.08 9:40

OSTROŁĘKA – CHORZELE

Odcinek linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele od km – 0,748 do km 56,768 to linia uruchomiona w roku 1915, jednotorowa, niezelektryfikowana. Jest to linia o znaczeniu lokalnym. Linia będzie podnoszona do standardów sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2023.03.08 9:27

EŁK-KORSZE

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” jest zlokalizowany na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, obejmuje powiaty: ełcki, giżycki, kętrzyński.

2021.07.05 19:39

Chorzów Batory – Zduńska Wola – Karsznice

Projekt obejmuje prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Zduńska Wola – Karsznice. Łączna długość modernizowanych linii kolejowych wynosi 214,549 km, w tym 178,794 km w TEN-T.

2020.10.20 8:39

TRZEBINIA – OŚWIĘCIM – CZECHOWICE-DZIEDZICE

Odcinek objęty Projektem znajduje się na linii kolejowej nr 93 i jest fragmentem korytarza kolejowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, stanowiącym część odcinka Katowice – Ostrawa – Brno – Wiedeń. Modernizowana linia kolejowa ważna jest także z punktu widzenia regionalnego, ponieważ jest elementem istotnego połączenia kolejowego między Oświęcimiem a Krakowem. 

2020.10.20 8:39

Tarnowskie Góry – Zawiercie

Prace budowlane na odcinku Tarnowskie Góry – Zawiercie obejmują modernizację częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182, w tym m.in. wymianę nawierzchni torowej, montaż nowej sieci trakcyjnej, modernizację lub budowę obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty i przepusty oraz modernizację stacji i przystanków. W ramach projektu wybudowana zostanie też ważna stacja kolejowa Pyrzowice Lotnisko. 

2018.02.13 13:45

CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

Oddanie do użytku wyremontowanego odcinka: listopad 2019 r.

Prace budowlane na odcinku od cieszyńskiego Chybia do zlokalizowanej pod Raciborzem Nędzy objęły m.in. wymianę nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej, a także montaż urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Na tej linii kolejowej oprócz pociągów towarowych jeżdżą również pociągi pasażerskie. Z uwagi na komfort podróżnych, remont objął też stacje i przystanki kolejowe, m.in. w Nędzy, Suminie, Rybniku czy Żorach, a także mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynieryjne, których w sumie było ponad 90. Podróżni, po zakończeniu modernizacji mają do dyspozycji wyremontowane, pokryte antypoślizgowa warstwą i podwyższone do wysokości 0,76 m perony. Dzięki temu, osoby z ograniczoną możliwością poruszania się mogą wygodnie wsiadać i wysiadać z pociągu. Po zakończonej modernizacji prędkość pociągów pasażerskich wzrosła do 100 km/h, a czas przejazdu skrócił się o ok. 30 minut.

2018.02.13 13:21

TOSZEK PÓŁNOC – RUDZINIEC GLIWICKI – STARE KOŹLE

Przebudowa odcinka od stacji Toszek Północ do Starego Koźla zapewni znacznie lepsze warunki do transportu towarów, a tym samym zwiększy konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego. Rewitalizowany odcinek przebiega przez teren dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Prace będą prowadzone na długości prawie 40 kilometrów. Wykonawca przebuduje torowisko wraz z siecią trakcyjną, zamontuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także przebuduje 51 obiektów inżynieryjnych, takich jak wiadukty, mosty czy przepusty. W efekcie pociągi przyspieszą tutaj do maksymalnie 90 km/h.