HomeHomeInwestycjeSZCZECINEK – RUNOWO POMORSKIE
2018-02-28 19:04:21
SZCZECINEK – RUNOWO POMORSKIE

SZCZECINEK – RUNOWO POMORSKIE

Linia kolejowa 210 jest linią o znaczeniu państwowym, dwutorową niezelektryfikowaną, położoną w obrębie dwóch województw - zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie w km 59,146 – 149,365 na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie

Mapa

LINIA KOLEJOWA: NR 210 NA ODCINKU SZCZECINEK-RUNOWO POMORSKIE

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa 

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 177 800 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: BD

DOFINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2016 - 2020

Linia kolejowa 210 jest linią o znaczeniu państwowym, dwutorową niezelektryfikowaną, położoną w obrębie dwóch województw - zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie w km 59,146 – 149,365 na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zakres prac obejmuje:

1. Branża torowa:

- rozbiórkę i budowę toru nr 2 na szlaku Szczecinek - Łubowo i szlaku Łubowo - Czaplinek oraz toru nr 1 na szlaku Złocieniec - Jankowo Pomorskie,

- regulację toru nr 2 na szlaku Jankowo Pomorskie - Runowo Pomorskie,

- na stacji Czaplinek regulację toru nr 1 i toru nr 2 i rozbiórkę 6 rozjazdów i budowę 5 nowych rozjazdów,

- na przystanku osobowym Drawsko Pomorskie rozbiórkę 2 rozjazdów i budowę 1 nowego rozjazdu.

2. Przejazdy kolejowo - drogowe:

- likwidacja 4 przejazdów;

- modernizacja 49 przejazdów (w tym 8 przejazdów ze zmianą kategorii D na C i 6 przejazdów ze zmianą kategorii D na F);

- budowa 2 nowych przejazdów;

- likwidacja 1 przejścia dla pieszych;

- budowa 3 nowych przejść dla pieszych.

3. Obiekty inżynieryjne:

- modernizacja 29 przepustów;

- modernizacja 3 wiaduktów;

- modernizacja 1 mostu.

4. Obiekty obsługi podróżnych:

- budowa 1 peronu 1-krawędziwoego na p.o. Jelenino, Czarne Małe, Żelisławie Pomorskie, Suliszewo Drawskie, Wiewiecko;

- budowa 2 peronów 1-krawędziowych na p.o. Silnowo, Bobrowo Pomorskie, Rzęśnica, Drawsko Pomorskie i Węgorzyno;

- budowa 1 peronu 2-krawedziowego st. Czaplinek;

5. Sterowanie ruchem kolejowym:

- budowa urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej na st. Szczecinek, Łubowo, Czaplinek, Złocieniec, Jankowo Pomorskie i Runowo Pomorskie; 

- budowa lub modernizacja sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowo – drogowych;

- zabudowa nowych semaforów świetlnych na st. Łubowo, Czaplinek, Złocieniec, Jankowo Pomorskie;

6. Telekomunikacja: 

- budowa na całym odcinku linii kabla światłowodowego 36j i kabla teletechnicznego miedzianego;

- budowa na stacjach Szczecinek, Łubowo, Czaplinek, Złocieniec, Jankowo Pomorskie i Runowo Pomorskie instalacji radiotelefonów;

- budowa w nowobudowanych peronach kanalizacji kablowej.

7. Elektroenergetyka:

- budowa lub modernizacja oświetlenia wszystkich przejazdów kolejowo – drogowych kat. A, B, C, przejść dla pieszych kat. E oraz przejazdów kolejowo – drogowych kat. D na stacjach lub przystankach na całym odcinku linii;

- zabudowa agregatu prądotwórczego na stacjach Łubowo, Czaplinek, Złocieniec i Jankowo Pomorskie;

- budowa oświetlenia nowobudowanych peronach;

- budowa oświetlenia nowych rozjazdów w Czaplinku i Drawsku Pomorskim;

- budowa nowych przyłączy do obiektów w Czarne Małe, Czaplinku, Żelisławiu Pomorskiem, Bobrowie Pomorskiem, Rzęśnicy, Drawsku Pomorskim, Wiewiecku i Węgorzynie;

- ogrzewanie rozjazdów na stacji w Czaplinku.

Planowane do uzyskania efekty w wyniku realizacji projektu:

1.  Zwiększenie dopuszczalnego nacisku na oś do 196 kN/oś,

2. Zwiększenie prędkości maksymalnej dla szynobusów do 120km/h,

3. Poprawa przepustowości pociągów, do co najmniej 4 par na dobę,

4. Skrócenie czasu podróży dla pasażerów,

5. Poprawa komfortu podróżowania,

6. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach skrzyżowań z ruchem samochodowym i pieszym oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów.

 Logotypy Unijne

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020