HomeHomeInwestycjeWARSZAW GOŁĄBKI/WARSZAWA ZACHODNIA – WARSZAWA GDAŃSKA
2018-02-28 19:00:23
WARSZAW GOŁĄBKI/WARSZAWA ZACHODNIA – WARSZAWA GDAŃSKA

WARSZAW GOŁĄBKI/WARSZAWA ZACHODNIA – WARSZAWA GDAŃSKA

Prace na linii obwodowej w Warszawie obejmują m.in. budowę dwóch nowych przystanków oraz przebudowę trzech istniejących. Zmodernizowanych zostanie około 20 km linii.

Dzięki pracom zwiększy się bezpieczeństwo, skróci czas przejazdu i podniesie komfort podróży.

Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)

LINIA KOLEJOWA: WARSZAWA ZACHODNIA – WARSZAWA GDAŃSKA

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa 

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 54 072 395,35 EUR

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 45 961 536,00 EUR

DOFINANSOWANIE: Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017 - 2020

ZAKRES PROJEKTU:

1. Budowa 2 nowych przystanków: Warszawa Powązki i Warszawa Obozowa. 

2. Przebudowa 3 przystanków: Warszawa Zachodnia (peron nr 8), Warszawa Kasprzaka oraz Warszawa Koło.

3. Modernizacja linii kolejowej na długości około 20 km.

4. Budowa nowego peronu na stacji Warszawa Gdańska. 

5. Przebudowa 8 wiaduktów kolejowych i 1 przejścia dla pieszych pod torami.

6. Budowa 3 kładek w okolicy przystanków Warszawa Kasprzaka, Obozowa i Koło. 

KORZYŚCI: 

- integracja kolei z komunikacją miejską, 

- skrócenie czasu podróży, 

- zwiększenie przepustowości linii, 

- podniesienie komfortu podróżujących, 

- zwiększenie bezpieczeństwa, 

- poprawienie oferty przewozowej, 

- likwidacja wąskich gardeł w ruchu kolejowym, 

- europejskie standardy na polskiej kolei.

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”
Wyłączną odpowiedzialność za treści publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.