HomeHomeInwestycjePOZNAŃ GŁÓWNY POD – CHODZIEŻ – PIŁA GŁÓWNA
2018-02-28 17:37:48
POZNAŃ GŁÓWNY POD – CHODZIEŻ – PIŁA GŁÓWNA

POZNAŃ GŁÓWNY POD – CHODZIEŻ – PIŁA GŁÓWNA

Modernizowana linia nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna jest linią pierwszorzędną, pasażersko-towarową, zelektryfikowaną. Część linii jest dwutorowa, a część jednotorowa. Stanowi ważne połączenie w ruchu towarowym oraz pasażerskim, pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami miejskimi w województwie wielkopolskim, czyli między Poznaniem i Piłą.

Planowana inwestycja umiejscowiona jest na obszarze województwa wielkopolskiego i przebiega przez obszar 5 powiatów: miasta Poznań, poznańskiego, obornickiego, chodzieskiego i pilskiego.

Zakres prac obejmuje budowę nowych oraz przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych.

Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna

Mapa

LINIA KOLEJOWA: NR 354 POZNAŃ GŁÓWNY POD – CHODZIEŻ – PIŁA GŁÓWNA

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 614 901 600,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 424 932 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2020

Linia nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna jest linią pierwszorzędną, pasażersko-towarową, zelektryfikowaną, w części dwutorową, zaś w części jednotorową. Stanowi ważne połączenie w ruchu towarowym oraz pasażerskim, pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami miejskimi w województwie wielkopolskim, czyli między Poznaniem i Piłą.

Planowana inwestycja umiejscowiona jest na obszarze województwa wielkopolskiego i przebiega przez obszar 5 powiatów: miasta Poznań, poznańskiego, obornickiego, chodzieskiego i pilskiego.

ZAKRES PROJEKTU:

- budowę przystanków osobowych: Poznań Podolany; Osiedle Grzybowe; Złotkowo; Gołaszyn (Bogdanowo),

- modernizację na szlakach nawierzchni kolejowej wraz z korektą geometrii łuków, w celu podniesienia prędkości jazdy pociągów,

- modernizację lub odbudowę odwodnienia liniowego i stacyjnego,

- przebudowę układów torowych stacji,

- budowę lub modernizację peronów, wraz z wiatami i małą architekturą, wizualnymi i dźwiękowymi urządzeniami informacji podróżnych,

- prace na przejazdach: modernizacja nawierzchni drogowej – płyty przejazdowe, dojazdy do przejazdów,

- budowę nowych przyłączy energetycznych w celu zasilania w energię elektryczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym i oświetlenia,

- przebudowę obiektów inżynieryjnych, modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) obejmującą odcinek Poznań Główny PoD – Piła Główna systemem zdalnego sterowania z urządzeniami komputerowymi,

- modernizację urządzeń srk na przejazdach kolejowych w związku ze zmianą kategorii przejazdów lub dostosowanie istniejących urządzeń do zwiększonej prędkości,

- przebudowę  linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN), w związku ze zmianami układów torowych, która pozwoli na odłączenie od napięcia poszczególnych odcinków dla dokonania napraw lub konserwacji,

- modernizację i przebudowę oświetlenia peronów, przejazdów oraz przebudowanych układów torowych przy zastosowaniu nowych i energooszczędnych rozwiązań,

- budowę urządzeń monitoringu i kontroli dostępu,

- budowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,

- przebudowę zasilania dla poszczególnych obiektów infrastruktury kolejowej.

W wyniku realizacji Projektu uzyskane zostaną następujące parametry techniczno-eksploatacyjne oraz funkcjonalne:

- prędkość maksymalna dla ruchu pasażerskiego – 120 km/h;

- prędkość maksymalna dla ruchu towarowego – 80 km/h;

- dopuszczalne naciski osiowe – 221 kN/oś;

Celem Projektu jest zdecydowana poprawa jakości połączeń między ośrodkami gospodarczymi, największymi aglomeracjami województwa oraz poprawa połączeń regionalnych i lokalnych, służących krajowym przewozom osób i towarów, co przełoży się na wzrost konkurencyjności kolei w stosunku do innych gałęzi transportu.

Głównymi celami Projektu są:

- skrócenie czasu jazdy;

- poprawa przepustowości linii;

- zwiększenie dostępności transportu kolejowego;

- poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i podróżnych;

- racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych liniach;

- poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości objętych połączeniami na liniach objętych projektem,

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych połączeniami na liniach objętych projektem,

- długofalowy impuls sprzyjający wzrostowi gospodarczemu,

- poprawa wizerunku kolei jako sprawnego i przyjaznego środka transportu.

Logotypy Unijne

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020