HomeHomeInwestycjeWARKA – RADOM
2018-02-28 17:30:50
WARKA – RADOM

WARKA – RADOM

Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom obejmuje m. in. przebudowę układu torowego oraz dobudowę drugiego toru na odcinku ponad 40 km. W ramach modernizacji zostanie przebudowana także obecna infrastruktura oraz powstaną nowe obiekty inżynieryjne.

Efektem prac będzie zwiększenie prędkości max. pociągów w ruchu pasażerskim do 160 km/h a w ruchu towarowym do 120 km/h. Skróci się także czas podróży na odcinku Warszawa Okęcie – Radom.

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C,D,E)

LINIA KOLEJOWA: NR 8 (ODCINEK WARKA – RADOM)

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 657 697 362,50PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: BD PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2023

ZAKRES PROJEKTU

1. Przebudowa:

- układu torowego oraz dobudowa drugiego toru na odcinku od km 58,100 do km 100,850 – LOT-y CDE,

- poziomych promieni łuków w celu umożliwienia osiągnięcia prędkości maksymalnych,

- istniejących stacji kolejowych i przystanków osobowych znajdujących się na zdefiniowanym odcinku,

- odwodnienia znajdującego się na zdefiniowanym odcinku,

- linii potrzeb nietrakcyjnych 15 kV łącznie ze stacjami transformatorowymi, podstacjami zasilającymi,

- sieci trakcyjnej,

- systemów i urządzeń elektroenergetyki do 1 kV i powyżej 1 kV, związaną z przebudową układu torowego i przebudowywaną infrastrukturą kolejową,

- istniejących wiaduktów, przejść podziemnych, mostów i przepustów sieci kablowych, energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągów itp. kolidujących z infrastrukturą kolejową.

2. Likwidacja oraz przebudowa i budowa przejazdów kolejowych,

3. Przebudowa i budowa dróg.

4. Budowa nowych obiektów.

5. Budowa miejsc parkingowych.

6. Budowa nowej sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb prowadzenia ruchu kolejowego.

7. Budowa nastawni.

CELE PROJEKTU

1. Zwiększenie prędkości max. pociągów w ruchu pasażerskim do 160 km/h.

2. Zwiększenie prędkości max. pociągów w ruchu towarowym do 120 km/h.

3. Dopuszczalny nacisk na oś 221 kN.

4. Skrócenie czasu podróży na odcinku Warszawa Okęcie – Radom.

5. Minimalna długość peronów na stacjach – 200 m.

KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA

1. Podniesienie prędkości maksymalnej składów pasażerskich oraz towarowych.

2. Skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie natężenia ruchu pasażerskiego i towarowego.

3. Zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego wobec innych przewoźników.

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu.

5. Stymulacja rozwoju ekonomicznego na poziomie regionalnym i krajowym.

6. Zapewnienie interoperacyjności eksploatacyjnej.

7. Ochrona środowiska oraz eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Logotypy Unijne

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C,D,E)” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.