HomeHomeInwestycjeWROCŁAW – POZNAŃ: ODCINEK CZEMPIŃ – POZNAŃ
2018-02-28 16:00:01
WROCŁAW – POZNAŃ: ODCINEK CZEMPIŃ – POZNAŃ

WROCŁAW – POZNAŃ: ODCINEK CZEMPIŃ – POZNAŃ

Projekt obejmuje modernizację dwutorowej linii kolejowej nr 271 od km 131,080 do km 163,400 z kontynuacją budowy Lokalnego Centrum Sterowania LCS Poznań II.

W ramach prac zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja nawierzchni torowej z modernizacją sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej wraz z układem zasilania oraz przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji. Zmodernizowane i wybudowane zostaną także obiekty inżynieryjne oraz stacje i przystanki osobowe.

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań (Faza II)

LINIA KOLEJOWA: E 59 NA ODCINKU WROCŁAW – POZNAŃ (ODCINEK CZEMPIŃ – POZNAŃ)

LINIA PASAŻERSKA I TOWAROWA

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 428 197 704,12 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 272 644 036,31 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2015-2017

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje modernizację dwutorowej linii kolejowej nr 271 od km 131,080 do km 163,400 z kontynuacją budowy Lokalnego Centrum Sterowania LCS Poznań II.

CELE PROJEKTU:

- kompleksowa modernizacja nawierzchni torowej z modernizacją sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej wraz z układem zasilania oraz przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji,

- modernizacja i budowa obiektów inżynieryjnych (skrzyżowania dwupoziomowe, przepusty),

- modernizacja stacji: Czempiń, Mosina, Luboń,

- przebudowa peronów na ww. stacjach i na przystankach osobowych: Puszczykówko, Puszczykowo.

 KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA:

Realizacja inwestycji spowoduje:

- zwiększenie komfortu podróży,

- poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie pochylni i wind,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu w miejscach skrzyżowań z ruchem samochodowym i pieszym poprzez budowę skrzyżowań i przejść bezkolizyjnych lub montaż nowoczesnych sygnalizacji na przejazdach,

- zmniejszenie oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko poprzez  budowę ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, zbieranie wód opadowych,

- odciążenie transportu drogowego.

Bezpośrednie cele Projektu:

1. przywrócenie parametrów konstrukcyjnych na liniach kolejowych, co wpłynie na:

- polepszenie oferty przewozowej dla przewoźników,

- poprawę bezpieczeństwa, racjonalizację kosztów eksploatacyjnych i utrzymania infrastruktury kolejowej ponoszonych przez Zakłady Linii Kolejowych,

- poprawę przepustowości linii kolejowych,

- zwiększenie dostępności  przewoźników i  pasażerów do infrastruktury kolejowej.

- likwidacja ograniczeń prędkości związanych ze złym stanem technicznym torów, w tym położonych na terenach szkód górniczych,

2. przywrócenie lub zwiększenie ruchu towarowego i pasażerskiego na wszystkich odcinkach podlegających rewitalizacji,

3. skrócenie czasu jazdy ze względu na likwidację ograniczeń prędkości wynikających ze stanu technicznego nawierzchni i podtorza,

4.zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,

5.zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Logotypy Unijne

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań (Faza II)” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.