2018.08.08 15:01

Żory, Rybnik… odbiór!

Obrazek: most Zamysłowski
Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Logo Unia Europejska

Zanim pasażerowie wyjdą na nowoczesne perony, usiądą pod odrestaurowanymi wiatami przystankowymi i  pojadą po wyremontowanych torach, wszystkie elementy modernizacji muszą pozytywnie przejść odbiory. Czym są i na czym polegają?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą zaawansowane prace remontowe na linii kolejowej Chybie – Turze/Nędza oraz Toszek – Stare Koźle. Na pierwszej z wymienionych linii w marcu do użytku został oddany odcinek Chybie – Strumień, a w maju ruch kolejowy przywrócono na torze nr 2 pomiędzy Strumieniem, a Żorami. W czerwcu do użytku oddane zostały także stacje w Żorach i Rybniku. Zanim to jednak nastąpiło komisja do spraw odbiorów technicznych i eksploatacyjnych musiała sprawdzić czy prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Pierwsze odbiory

Na początku roku zakończyły się odbiory eksploatacyjne pierwszego rewitalizowanego odcinka linii kolejowej łączącego Chybie i Strumień. Wykonawca robót oddał do użytku most nad Wisłą o długości ponad 100 metrów, nowe tory i sieć trakcyjną. Następnie zrewitalizował odcinek od Strumienia do Żor. Odbiory odbyły się w maju. Wtedy też przywrócono na nim ruch pociągów towarowych. W Rybniku i Żorach oraz na odcinkach Chybie – Żory i Rybnik – Sumina wykonawca zamontował już ponad 100 km szyn i ok. 60 km sieci trakcyjnej. Na odcinku Warszowice – Żory stoją nowe słupy sieci trakcyjnej. Przed wykonawcą kolejne roboty i kolejne odbiory. Trwa remont 35 obiektów inżynieryjnych na odcinku Chybie – Żory m.in. zabezpieczanie antykorozyjne obiektów i wzmacnianie podpór. Prowadzone są prace torowe na moście Zamysłowskim, między Rybnikiem a Jejkowicami. Modernizowane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym i przebudowywane przejazdy kolejowo – drogowe na odcinku Chybie – Żory – Rybnik.

Obrazek: most Zamysłowski

 

Część większej całości

Umowa między inwestorem, a wykonawcą może przewidywać tak zwane odbiory częściowe, czyli oddawanie pewnych elementów budowy nawet wówczas, gdy nie są one w pełni ukończone. Muszą jednak spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, a pozostałe do wykonania prace nie mogą stwarzać zagrożenia. Takimi działaniami w przypadku linii Chybie – Nędza/Turze mogą być np. prace porządkowe, budowa odwodnienia przy torowisku czy montaż infrastruktury peronowej, takiej jak nagłośnienie czy tablice informacyjne. Po odbiorach wykonawca zapewnia także naprawę wszelkich ewentualnych usterek.

Odbiór końcowy to natomiast zakończenie całego etapu prac, który na wspomnianym odcinku zaplanowano na maj przyszłego roku. Po zakończeniu inwestycji pociągi przyspieszą na linii do 90 km/h, a czas przejazdu skróci się o około pół godziny. Perony na stacjach i przystankach będą miały wysokość 76 centymetrów, co ułatwi wejście i wyjście z pociągu osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, rodzicom z wózkami czy rowerzystom.

Jeden remont, wiele etapów

Prócz torowiska na odcinku Chybie – Nędza/Turze, odbiór przeszedł również stumetrowy most nad Wisłą w Strumieniu. Wcześniej został on odrestaurowany. W związku z dobrym stanem przęseł, ich wymiana nie była konieczna. Robotnicy oczyścili je, a następnie zabezpieczyli przez korozją.

Obecnie trwają zaawansowane działania na wiadukcie nad ulicą Chwałowicką, który znajduje się w centrum Rybnika. Inwestor planuje oddanie go do użytku pod koniec sierpnia. Obiekt został już w przeważającej części odrestaurowany. Odnowiono metalową konstrukcje pod wszystkimi torami, zamontowano tłumiki poprawiające bezpieczeństwo. Cała konstrukcja pokryta została powłoką antykorozyjną.

Obrazek: wiadukt nad ul. Chwałowicką

Innym ważnym obiektem na tym odcinku, na którym prace wciąż trwają jest Most Zamysłowski w Rybniku. Wykonawca realizuje tam prace torowe. Most został już wyczyszczony. Uzupełniono także ubytki kamiennej konstrukcji obiektu, która teraz zostanie pokryta powłoką hydrofobową, chroniącą przed wodą i innymi substancjami.

Odbiory także na linii Toszek – Stare Koźle

Odbiory czekają także wykonawcę prac remontowych drugiej strategicznej, tym razem dla ruchu towarowego linii kolejowej, łączącej stacje Toszek Północ ze Starym Koźlem. Właśnie tą trasą towary, głównie węgiel z Rybnickiego Okręgu Węglowego, transportowane są do portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Modernizacja obejmie prawie 40. kilometrowy odcinek linii kolejowej. Jej zakończenie planowane jest do końca przyszłego roku. W tym czasie wykonawca przebuduje ponad 50 obiektów inżynieryjnych wśród których znajdują się m.in. most kolejowy nad kanałem gliwickim, czy wiadukt nad autostradą A4. Modernizacja obejmie także przejazdy kolejowo drogowe, wymianę nawierzchni torowej, montaż nowej sieci trakcyjnej.

Obrazek: most nad Kanałem Gliwickim

Od początku lipca wykonawca wprowadził na teren budowy ciężki sprzęt i rozpoczął remont pierwszego odcinka o długości ponad 20 kilometrów pomiędzy Toszkiem a Rudzińcem Gliwickim. To dwutorowa linia kolejowa nr 153. Pierwszy z jej torów zostanie gruntownie zmodernizowany na całym odcinku, natomiast prace w torze nr 2 prowadzone będą punktowo w miejscach, które wymagają naprawy. Oprócz nawierzchni torowej i podtorza, ekipy budowlane modernizują także na tym odcinku dwa mosty kolejowe, w tym most nad kanałem gliwickim o długości ponad 60 metrów, 9 wiaduktów, 7 przejazdów kolejowo-drogowych.

Projekty „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze” oraz „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle” są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.