2021.05.24 8:35

Wiadukt kolejowy w Paczynie przed i po inwestycji

Zdjęcie: widok z góry na wiadukt kolejowo-kolejowy przez który przejeżdża pociąg.
Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Logo Unia Europejska

Dobiegła końca modernizacja linii kolejowych na trasie Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle. W ramach inwestycji m.in. przebudowano obiekty inżynieryjne. Jednym z nich był wiadukt kolejowy w Paczynie.

Na infografice prezentowane są dwa zdjęcia. Na pierwszym, mniejszym, z lewej strony, widnieje wiadukt kolejowy w Paczynie przed rozpoczęciem inwestycji. Pod fotografią znajduje się grafika – mapka z sąsiadującymi ze sobą województwami śląskim i opolskim oraz zaznaczoną trasą kolejową z Toszek Północ do Stare Koźle. Natomiast z prawej strony infografiki widnieje zdjęcie wiaduktu przebudowie, a na nim przejeżdżający pociąg towarowy. Pod niżej prezentowane są korzyści wynikające z realizacji projektu: szybki i sprawny transport towarów, poprawa bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, zwiększenie dostępu do kolei oraz ochrona środowiska naturalnego.