2018.12.10 15:59

U progu zimy kolejowe remonty nie zwalniają tempa

Obrazek: koparka
Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Logo Unia Europejska

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe utrzymuje tempo prowadzonych prac także jesienią i zimą. W końcową fazę wchodzą remonty dwóch ważnych linii kolejowych na terenie Śląska i Opolszczyzny: odcinka Chybie – Nędza/Turze oraz Toszek – Stare Koźle.

Prace na pierwszym z wymienionych odcinków rozpoczęto w czerwcu 2017 roku od wymiany torów i wzmocnienia podtorza na trasie pomiędzy Chybiem, Strumieniem i Żorami. Na zrewitalizowanych fragmentach zamontowano nowoczesną sieć trakcyjną, dzięki której na tory mogą wjechać nawet najcięższe pociągi towarowe o masie wynoszącej ponad 3200 ton. Zakończył się także remont toru nr 2 linii kolejowej nr 173 na odcinku Rybnik – Sumina oraz toru pierwszego linii kolejowej numer 148, łączącej stacje Żory i Rybnik. Obecnie analogiczne prace, polegające na wymianie torów, sieci trakcyjnej, wzmocnieniu podtorza i instalacji systemów sterowania ruchem kolejowym prowadzone są na torze nr 2 linii kolejowej nr 148 (odcinek: Żory – Rybnik) oraz na torze nr 1 linii kolejowej nr 140 na odcinku Sumina – Nędza Wieś. Intensywne roboty budowlane zaplanowano także w okresie jesienno-zimowym. Dzięki temu do końca roku gotowy będzie fragment trasy z Chybia poprzez Żory i Rybnik do stacji Sumina.

Nowe oblicze przystanków i stacji

Rewitalizacja linii kolejowej Chybie – Nędza/Turze to nie tylko wymiana nawierzchni kolejowej i sieci trakcyjnej. W ramach projektu wyremontowano także jednokrawędziowe perony przystanków w Szczejkowicach i Rybniku Piaskach, dwa perony na stacji w Żorach, trzy w Rybniku i jedną krawędź peronu wyspowego na stacji Rybnik Gotartowice. Wszystkie zostały podniesione do wysokości 0,76 m aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z pociągów podróżnym, szczególnie tym o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na niektórych peronach robotnicy kończą jeszcze instalację systemu nagłośnienia i oświetlenia. Zbliżony zakres prac wykonawca prowadzi obecnie na stacji Sumina, gdzie pod koniec października wymienił ważny splot rozjazdowy. W ich trakcie  wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza na trasie Rybnik – Górki Śląskie. Dzięki wykonanym pracom na początku listopada  na linię kolejową numer 140 z Rybnika do Suminy mogły wrócić pociągi pasażerskie. Linia ta przez miesiąc była nieczynna. Pierwsza z dwóch krawędzi peronowych stacji Sumina będzie gotowa w grudniu tego roku, druga w kwietniu 2019. Jeszcze w tym roku będą także gotowe jednokrawędziowe perony zlokalizowane przy torze nr 1 linii kolejowej nr 140 na przystankach w Górkach Śląskich, Szymocicach i Nędzy Wieś.

Najważniejsze obiekty inżynieryjne gotowe

Rewitalizacja objęła również największe obiekty inżynieryjne. Na ponad 100-metrowym moście nad Wisłą w Strumieniu wykonawca wyremontował podpory, zamontował nowe łożyska, oczyścił i odmalował stalową konstrukcję, zabezpieczając ją przed korozją. Pod koniec sierpnia zakończył się także remont wiaduktu nad ulicą Chwałowicką w Rybniku. Tu działania polegały na wymianie stalowej konstrukcji nośnej pod torami, odnowieniu metalowej konstrukcji podpór, zamontowaniu tłumików poprawiających bezpieczeństwo oraz pokryciu filarów i przęseł powłokami antykorozyjnymi.

Odnowiony został też Most Zamysłowski w Rybniku. Remont czterech zabytkowych filarów podzielono na kilka etapów. Na początku wykonawca skuł skamieniałe zanieczyszczenia i osady z betonowo-kamiennej powierzchni. Następnie most został wyczyszczony drobinami piasku podanymi pod dużym ciśnieniem i zabezpieczony powłokami antykorozyjnymi. Wykonawca udrożnił również odwodnienie i uszczelnił izolacją termozgrzewalną koryto balastowe, czyli przestrzeń mostu znajdującą się bezpośrednio pod torami. Dzięki temu obiekt nie będzie w przyszłości narażony na przesiąkanie wody z torowiska w głąb konstrukcji.

Ze Śląska i Opolszczyzny nad morze

Intensywne działania jesienią i zimą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe będzie prowadzić także na innej ważnej linii kolejowej, czyli towarowej trasie łączącej Toszek Północ w województwie śląskim i Stare Koźle na Opolszczyźnie. To tędy między innymi składy towarowe przewożą węgiel do nadmorskich portów. Prace rozpoczęły się od rewitalizacji śląskiego fragmentu linii z Toszka Północ do Rudzińca Gliwickiego. Składa się on z dwóch torów, z których jeden od lat był wyłączony z ruchu. Najpierw wykonawca zdemontował tor, a następnie przystąpił do wzmocnienia podtorza i ułożenia na nim podsypki tłuczniowej, podkładów oraz szyn. Zgodnie z planem nowy tor zostanie ułożony do końca roku, ale pociągi pojadą po nim po zamontowaniu sieci trakcyjnej na początku maja 2019 roku.

Kończy się też remont najważniejszych obiektów inżynieryjnych na trasie Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki, w tym mostu kolejowego nad Kanałem Gliwickim i wiaduktu kolejowego w Paczynie. Ekipy remontowe odnowiły już najbardziej widoczne elementy obu obiektów, czyli stalowe kratownice.  Wzmocniono także ich betonowe podpory. Obecnie na obu obiektach kończy się wymiana torów oraz stalowych belek podtrzymujących kratownice. Prace te zakończą się już w przyszłym roku.

Na opolskim fragmencie rewitalizowanej linii Rudziniec Gliwicki – Sławięcice wykonawca wymienia nawierzchnię kolejową. W grudniu ruszy natomiast przebudowa odcinka od Sławięcic w kierunku Kędzierzyna-Koźla, a w styczniu remont mostu nad Kanałem Kędzierzyńskim, który również zakończy się już w przyszłym roku.

Efekty przeprowadzonych inwestycji odczują zarówno pasażerowie, którzy skorzystają z nowej infrastruktury kolejowej, jak i okoliczni mieszkańcy. Dzięki wymianie torów pociągi pojadą ciszej i bezpieczniej, a zrewitalizowane odcinki zwiększą swoją przepustowość i przejmą część ruchu samochodowego, odciążając lokalne drogi.

Infografika przedstawia postęp prac na rewitalizowanym odcinku. Chybie - Strumień - Żory - zakończony. Żory - Rybnik- Sumina - Nędza Wieś - w trakcie prac. Prace na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Sławęcice - Nowa Wieś - Stare Koźle - jeszcze nie rozpoczęte.