2019.02.05 10:14

Strumień reaktywacja!

Zdjęcie: tablica informacyjna na peronie
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Ostatni raz pociągi pasażerskie zatrzymywały się tu na początku obecnego stulecia. Obecnie, dzięki prowadzonej rewitalizacji linii kolejowej Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze Stacja Strumień powróciła na kolejową mapę Polski. Nowe wiaty, tablice informacyjne, a przede wszystkim wyremontowane tory – to nowe oblicze tej niewielkiej, ale ważnej stacji, której historia sięga czasów międzywojennych.

Infografika mówi o reaktywacji stacji Sumina. Przedstawia kalendarium wydarzeń: tysiąc dziewięćset dwudziesty piąty rok otwarcie stacji Sumina, tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci rok przebudowanie stacji połączona z elektryfikacją linii kolejowej, dwa tysiące czwarty rok zamknięcie stacji dla ruchu pasażerskiego, dwa tysiące osiemnasty rok ponowne otwarcie stacji dla ruchu pasażerskiego.