2021.03.08 15:20

Przebudowa mostu kolejowego na rzece Białej

Zdjęcie: widok z ziemi na przęsło mostu na rzece Białej. Z boku idzie robotnik w pomarańczowej kamizelce.
Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Logo Unia Europejska

Na jednym z dwóch torów mostu kolejowego na rzece Białej w Czechowicach-Dziedzicach zostało już nasunięte nowe przęsło obiektu. Przed rozpoczęciem przebudowy most był konstrukcją trzyprzęsłową, po zakończeniu prac będzie obiektem jednoprzęsłowym. Pociągi będą po nim przejeżdżały szybciej, sprawniej, a przy tym bezpieczniej.

Poniżej znajduje się grafika, która prezentuje technikę, jaką nasuwane było nowe przęsło. Zaznaczona jest konstrukcja stalowa obiektu, tymczasowe podpory mostu, koryto rzeki oraz wciągarka.

Tekst: Przęsło nasunięte zostało nad koryto rzeki z wykorzystaniem dwóch wciągarek i stalowych lin.

Na samym dole prezentowane są graficzne piktogramy oraz treść dotycząca korzyści wynikające z realizacji inwestycji na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice:

– skrócenie czasu przejazdu z Trzebini do Czechowic-Dziedzic o blisko połowę (do ok. 40 minut)
– 10 nowoczesnych i komfortowych stacji i przystanków
– większa dostępność kolei – ułatwienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się
– poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym
– ekologiczny transport większych ilości towarów koleją.

Infografika informuje o tym w jaki sposób nasunięty został most na rzece Białej.