2018.08.07 14:10

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dbają o bezpieczeństwo na drogach

Obrazek: przejazd kolejowo drogowy
Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Logo Unia Europejska

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla zarządcy infrastruktury kolejowej. Właśnie dlatego planując i realizując modernizację linii kolejowych, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe duży nacisk kładzie na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w miejscach, w których tory krzyżują się z drogami.

Niemal każda modernizacja linii kolejowej oprócz remontu torów, stacji czy przystanków kolejowych w swoim zakresie ma także modernizację przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych. Na modernizowanych odcinkach Chybie – Nędza/Turze oraz Toszek Północ – Stare Koźle takich obiektów jest łącznie ponad 30. W zależności od stanu technicznego danego przejazdu, natężenia ruchu samochodów czy pieszych inżynierowie i projektanci określają odpowiedni sposób przebudowy oraz docelową kategorię.

Infografika mówi o 6 typach przejazdów kolejowych: kategoria A - rogatki zamykając całą jezdnie wraz z chodnikiem plus sygnalizacja świetlna, kategoria B - sygnalizacja świetlna i pół rogatka, kategoria C - tylko sygnalizacja świetlna, kategoria D - tylko znak zwany krzyżem świętego Andrzeja, kategoria E - tak zwany labirynt dla pieszych, kategoria F - na drogach prywatnych - zamknięty na stałe

 

Bezpiecznie przez tory

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2015 roku dzieli przejazdy kolejowo-drogowe na sześć kategorii. Najniższą kategorię (F) posiadają przejazdy i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych. Część z nich jest ogólnodostępna, jeśli zlokalizowane są na terenach należących do gmin czy powiatów i nie nadano im statusu drogi publicznej. Pozostałe znajdują się na terenach prywatnych i są wyłączone z ruchu publicznego. Stosuje się na nich rogatki stale zamknięte, które obsługiwane są przez zarządcę lub właściciela drogi.

Kolejna kategoria (E) odnosi się wyłącznie do przejść dla pieszych. Są one zazwyczaj wyposażone w barierki tworzące mały labirynt. Aby przejść przez tory, pieszy musi iść wzdłuż barierek ustawionych w taki sposób, by na krótkim odcinku przechodzący zmieniał kierunek ruchu i sprawdzał, czy nie nadjeżdża pociąg. Czasami stosowane są również kołowrotki lub furtki. Jeśli jednak przejście nie zapewnia odpowiedniej widoczności musi być wyposażone w tzw. półsamoczynne lub samoczynne systemy przejazdowe.

Waga kategorii

Na przejeździe kategorii D o nadjeżdżającym pociągu kierowcę informuje tzw. krzyż Świętego Andrzeja. Może on występować w wariantach, które informują kierowcę, czy przejazd jest jedno, czy wielotorowy. Czasami wspomagany jest znakiem STOP, który wymusza na kierowcy zatrzymanie się przed przejazdem. Należy jednak pamiętać, że dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowca zawsze powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym.

Aby przejazd zakwalifikować do kategorii D, tak zwany dzienny iloczyn ruchu (czyli pomnożona przez siebie dobowa liczba pociągów i samochodów) nie może przekraczać 60 tysięcy. Pomiar natężenia ruchu drogowego i kolejowego przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat. Jeśli iloczyn przekracza tę wartość, ale jest mniejszy niż 150 tysięcy, podejmowana jest decyzja o podwyższeniu kategorii. Na przejeździe kategorii C pojawia się wówczas sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, a więc – potocznie mówiąc – dwa pulsujące na przemian czerwone światła umieszczone po obu stronach przejazdu.

Kierowco, jedź odpowiedzialnie!

Najwyższymi kategoriami przejazdów kolejowo-drogowych są A i B. Na przejeździe kategorii B oprócz sygnalizacji świetlnej zamontowane są również samoczynnie zamykające się półrogatki. Zamykają one pasy ruchu w kierunku wjazdu (niekiedy także wjazdu i zjazdu) na przejazd. Umożliwiają jednocześnie opuszczenie przejazdu przez samochody, które już się na nim znalazły. Zabezpieczenie to czasami jest ignorowane przez nierozsądnych kierowców, którzy mimo zamkniętych zapór omijają je jadąc „pod prąd”. Takie nieodpowiedzialne zachowanie kończy się niekiedy tragicznie.

Na przejazdach kategorii A rogatki zamykają całą szerokość jezdni oraz chodnik, jeśli się na nim znajduje. Kierowca musi zachować szczególną ostrożność i zatrzymać pojazd odpowiednio wcześnie. Nigdy nie wolno wjeżdżać na przejazd kiedy rozpoczęło się opuszczanie rogatek. Po wjeździe na przejazd i zamknięciu zapory nie ma możliwości jej opuszczenia. Duże niebezpieczeństwo stwarza tworzenie się na przejeździe korków, dlatego kierujący przed wjazdem na przejazd musi upewnić się, że będzie go mógł swobodnie opuścić. Przejazdy kategorii A stosuje się jeśli nie są spełnione warunki techniczne dla nadania innej kategorii. Otrzymują je także wszystkie przejazdy w których droga publiczna przecina więcej niż trzy tory.

Bezpieczniej na Śląsku i Opolszczyźnie

Remont przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn to ważny element modernizacji linii kolejowych Chybie – Nędza/Turze oraz Toszek – Stare Koźle prowadzonych obecnie na terenie Śląska i Opolszczyzny. Na pierwszej z wymienionych linii wykonawca robót budowlanych zmodernizuje 27 takich obiektów. Przed remontem większość z nich znajdowała się z złym stanie technicznym. Po przeprowadzonych pracach przejazdy zyskają nową nawierzchnię (najczęściej z płyt gumowych lub płyt typu CBP) dzięki czemu ich pokonanie będzie bardziej komfortowe. W przypadku pięciu przejazdów podniesiona zostanie także kategoria. Z kolei podczas przebudowy linii kolejowej Toszek – Stare Koźle prace obejmą 10 przejazdów kolejowo-drogowych. Jeden z nich uzyska wyższą kategorię.

Więcej o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych znajdziecie na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl

Projekty „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze” oraz „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle” są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.