2018.06.29 15:14

Modernizacja po czterech dekadach

Obrazek: wycinek infografiki
Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Logo Unia Europejska

Większa liczba pociągów towarowych i szybszy transport kolejowy. To tylko niektóre efekty, jakie przyniesie modernizacja linii kolejowej łączącej Toszek i Rudziniec Gliwicki, prowadzona przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Od grudnia ubiegłego roku do marca 2018 roku na towarowej linii kolejowej od stacji Toszek Północ do stacji Rudziniec Gliwicki trwały prace przygotowawcze. W Toszku już częściowo rozebrano wiadukt, a w Rudzińcu zdemontowano tory.

Gruntowna modernizacja rozpocznie się w lipcu, gdy na tory wjedzie ciężki sprzęt. Linia nr 153 jest linią dwutorową, ale tor nr 1 od wielu lat był wyłączony z ruchu. Teraz przejdzie pierwszy całkowity remont, a po jego zakończeniu zostanie przywrócony do użytku. Tor numer 2 zostanie odnowiony w miejscach wymagających najpilniejszej naprawy. Pierwszym etapem prac będzie tu demontaż starych torów i sieci trakcyjnej.

Infografika mówi o działaniach na linii Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki. Zostanie wymienione 20 kilometrów szyn i sieci trakcyjnej. Zostanie odnowiony wiadukt nad drogą krajową numer 94, przejazd drogowo kolejowy w Bycinie i Pławniowicach, most nad Kanałem Gliwickim wiadukt nad A4 i wiadukt kolejowy nad ulicą Gliwicką w Rudzińcu.

Najdłuższy most na Kanale Gliwickim

Kolejne prace będą polegały na udrożnieniu systemu odwodnienia i ustabilizowaniu podtorza, a następnie ułożeniu nowych torów. Robotnicy wymienią też sieć trakcyjną oraz systemy sterowania ruchem kolejowym (srk). Zmodernizowane zostaną także między innymi wiadukty w Toszku i w Paczynie (znajdujący się nad linią kolejową nr 152, łączącą Paczynę z Lublińcem) oraz most na granicy Byciny i Pławniowic, który jest najdłuższym mostem kolejowym na Kanale Gliwickim (ma ponad 60 metrów długości). W późniejszym etapie zostanie odnowiony 40-to metrowy most nad Kanałem Kędzierzyńskim oraz wymienione zostaną rozjazdy na stacjach w Toszku i Rudzińcu. Łącznie na całym, prawie 20-kilometrowym odcinku zostaną wyremontowane 22 obiekty inżynieryjne.

Linia kolejowa nr 153 z Toszka do Rudzińca Gliwickiego jest fragmentem ważnego odcinka Toszek – Stare Koźle. Przebiega on przez Śląsk i Opolszczyznę i ma kluczowe znaczenie dla przewozu towarów. To jedna z ważniejszych towarowych dróg kolejowych na Górnym Śląsku, którą odbywa się m.in. transport węgla. Przeprowadzona modernizacja ma wpłynąć na poprawę konkurencyjności przewozu ładunków oraz usprawnić transport, m.in. do portów w Szczecinie, Świnoujściu i w Gdyni. Będzie także alternatywą dla transportu drogowego, tańszą i bardziej ekologiczną. Po ukończeniu remontu pociągi zwiększą swoją prędkość na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki do 90 km/h (będzie szybciej o 30 km/h) oraz na odcinku Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle z 50 km/h do 80 km/h.

Transport kolejowy towarów rośnie w siłę

Na Górnym Śląsku od ubiegłego roku prowadzona jest również modernizacja innego odcinka z Chybia do Nędzy oraz Turza. To także bardzo istotny, przebiegający m.in. przez Rybnik oraz Rybnicki Okręg Węglowy szlak kolejowy, po którym odbywa się ruch towarowy. W maju wykonawca zakończył pierwszą fazę tej inwestycji tj. przebudowę odcinka Chybie – Strumień. Przywrócono ruch kolejowy co umożliwiło między innymi sprawniejszy transport węgla z kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W odróżnieniu od odcinka Toszek Północ – Stare Koźle na liniach kolejowych łączących Chybie i Nędzę/Turze odbywa się również transport pasażerski. Prowadzone tutaj prace modernizacyjne obejmują między innymi przebudowę dwóch ważnych stacji kolejowych: w Rybniku oraz Żorach oraz ośmiu stacji i przystanków w mniejszych miejscowościach. Po zakończeniu robót budowlanych pasażerowie będą mogli korzystać między innymi z komfortowych peronów, odnowionych wiat przystankowych czy udogodnień dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Część dużej inwestycji

Modernizacja linii kolejowej 153 jest częścią projektu, który do 2019 roku zakłada remont prawie 40-kilometrowego odcinka od Toszka Północ do Starego Koźla. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zainwestują w niego około 300 milionów złotych.

Jednocześnie realizowana jest druga ważna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w województwie śląskim. Na modernizowanym odcinku linii kolejowej Chybie – Nędza Turze wykonawca zakończył remont stacji pasażerskich w Żorach i Rybniku. Oprócz nich wyremontowanych zostanie jeszcze 10 stacji i przystanków kolejowych, na których przebudowanych zostanie 20 peronów. Wykonawca zrewitalizuje także niemal 60-kilometrów linii kolejowej, a także ponad 90 obiektów inżynieryjnych takich jak 100-metrowy most nad Wisłą w Strumieniu, wiadukt nad ulicą Chwałowicką i Most Zamysłowski w Rybniku. W efekcie pociągi na tej trasie przyspieszą nawet o 50 km/h, osiągając maksymalną prędkość 100 km/h, co skróci czas przejazdu o około 30 minut.

To tylko 2 z ponad 220 projektów, które w ramach Krajowego Programu Kolejowego zostaną zrealizowane w naszym kraju do 2023 roku.

 

Projekty „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze” oraz „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle” są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.