HomeHomeInwestycjeWYCZERPY – CHORZEW SIEMKOWICE
2018-02-28 18:51:10
WYCZERPY – CHORZEW SIEMKOWICE

WYCZERPY – CHORZEW SIEMKOWICE

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem POIiŚ 5.2-4. Jest też ujęty w Krajowym Planie Kolejowym oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Inwestycja posiada status linii o znaczeniu państwowym. Ma ona szczególne znaczenie dla transportu towarów z obszarów wschodniej części Górnego Śląska (tzn. Zagłębie Dąbrowskie) oraz dla obszaru Śląska Cieszyńskiego. Linia ta jest łącznikiem ww. obszarów z północną częścią Polski oraz z portami morskimi (w szczególności z portami w Trójmieście). Linia kolejowa numer 146 należy do sieci AGTC, jako część korytarza o następującym przebiegu: Chorzew Siemkowice – Częstochowa – Zawiercie – Jaworzno Szczakowa – Czechowice–Dziedzice, stanowiąc jeden z wariantowych przebiegów korytarza transportowego C-E 65. Linia nie jest objęta umowami AGC oraz nie należy do sieci TEN-T. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku, jest to linia zasilająca i alternatywna dla korytarza towarowego nr 5.

Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice

Mapka

LINIA KOLEJOWA: NR 146 NA ODCINKU WYCZERPY – CHORZEW SIEMKOWICE

RODZAJ LINII: towarowa

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 307 700 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 207 600 00,02 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2020

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem POIiŚ 5.2-4. Jest też ujęty w Krajowym Planie Kolejowym oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Inwestycja posiada status linii o znaczeniu państwowym. Ma ona szczególne znaczenie dla transportu towarów z obszarów wschodniej części Górnego Śląska (tzn. Zagłębie Dąbrowskie) oraz dla obszaru Śląska Cieszyńskiego. Linia ta jest łącznikiem ww. obszarów z północną częścią Polski oraz z portami morskimi (w szczególności z portami w Trójmieście). Linia kolejowa numer 146 należy do sieci AGTC, jako część korytarza o następującym przebiegu: Chorzew Siemkowice – Częstochowa – Zawiercie – Jaworzno Szczakowa – Czechowice–Dziedzice, stanowiąc jeden z wariantowych przebiegów korytarza transportowego C-E 65. Linia nie jest objęta umowami AGC oraz nie należy do sieci TEN-T. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku, jest to linia zasilająca i alternatywna dla korytarza towarowego nr 5.

Linia kolejowa nr 146 jest pierwszorzędna i jednotorowa na przeważającym jej odcinku. Odcinek dwutorowy występuje na niej przy podejściu od posterunku odgałęźnego Wyczerpy, do końca przystanku osobowego Rząsawa. Ruch pasażerski na linii został wstrzymany w roku 2012, z uwagi na niski popyt. Obecnie prowadzony jest jedynie ruch towarowy. Geometria toru pozwala na prowadzenie ruchu z prędkością 100 km/h, jednak zły stan nawierzchni i podtorza oraz ograniczona widoczność na przejazdach kolejowych ograniczają prędkość do 40-60 km/h. Również zły stan techniczny obiektów inżynieryjnych, powoduje ograniczenia prędkości i przepustowości.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województw łódzkiego oraz śląskiego, w powiatach: pajęczański, częstochowski, Częstochowa (miasto na prawach powiatu), na terenach gmin: Kiełczygłów, Siemkowice, Pajęczno, Rząśnia, Strzelce Wielkie, Nowa Brzeźnica, Mykanów, Rędziny, Częstochowa.

Projekt zakłada wykonanie prac pozwalających zlikwidować ograniczenia prędkości, przywrócić parametry techniczne linii do prędkości konstrukcyjnej V=100km/h oraz przywrócić odpowiedni stan obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 146, na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice (od posterunku odgałęźnego Wyczerpy do początku stacji Chorzew Siemkowice, czyli od km 0,000 do km 47,626 – łącznie 47,626 km).

Prace wykonane w ramach Projektu:

1. Wymiana nawierzchni.

2. Wzmocnienie podtorza.

3. Modernizacja istniejących przejazdów w poziomie szyn oraz zmiana ich kategorii.

4. Przywrócenie parametrów technicznych obiektów inżynieryjnych (rozbiórka, odbudowa i przebudowa).

5. Rozbiórka obiektów kubaturowych, których dalsza eksploatacja nie jest brana po uwagę.

6. Likwidacja dwóch wiat peronowych.

Efekty Projektu:

1. Skrócenie czasu jazdy pociągów.

2. Poprawę przepustowości linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice.

3. Skomunikowanie oraz punktualność realizowanych połączeń.

4. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego.

5. Usprawnienie informacji dla przewoźników.

6. Racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii.

7. Poprawę konkurencyjności transportu kolejowego, w tym ograniczenie drogowych przewozów towarowych na rzecz transportu kolejowego.

8. Poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

9. Zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko.

Osiągnięcie założonych parametrów technicznych linii podniesie konkurencyjność transportu kolejowego, a także poprawi konkurencyjność portów polskich (w szczególności portów w Gdyni i w Gdańsku), z powodu na duże wolumeny ładunków przewożonych linią kolejową nr 146 w ich kierunku.

W wyniku realizacji Projektu na linii kolejowej Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, zostaną osiągnięte parametry techniczne (prędkość maksymalna dla pociągów towarowych, dopuszczalny nacisk na osi, długość pociągów) odpowiadające wymogom dla infrastruktury kolejowej (w tym AGTC). Będzie miało bezpośrednie przełożenie, na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.