HomeHomeInwestycjeWARSZAWA WCHODNIA OSOBOWA – DOROHUSK: WARSZAWA – OTWOCK – DĘBLIN – LUBLIN
2018-02-28 18:47:30
WARSZAWA WCHODNIA OSOBOWA – DOROHUSK: WARSZAWA – OTWOCK – DĘBLIN – LUBLIN

WARSZAWA WCHODNIA OSOBOWA – DOROHUSK: WARSZAWA – OTWOCK – DĘBLIN – LUBLIN

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem (odpowiednio) POIiŚ 5.1-11.1 i POIiŚ 5.1-11.2. Jest też ujęty w Krajowym Planie Kolejowym oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Przedmiotem Projektu jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock (od km 4,900 do km 26,050) wraz z pracami na łącznicy kolejowej nr 506 (od km 0,700 do km 4,112).

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II

LINIA KOLEJOWA: NR 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA – DOROHUSK NA ODCINKU WARSZAWA – OTWOCK – DĘBLIN – LUBLIN

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa 

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU:

ETAP I – 4 256 319 918,55 PLN

ETAP II – 631 606 174,63 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

ETAP I – 2 920 568 210,00 PLN

ETAP II – 363 278 818,11 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

ETAP I: 2016 - 2020

ETAP II: 2016 - 2022

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem (odpowiednio) POIiŚ 5.1-11.1 i POIiŚ 5.1-11.2. Jest też ujęty w Krajowym Planie Kolejowym oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Przedmiotem Projektu jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Otwock (od km 4,900 do km 26,050) wraz z pracami na łącznicy kolejowej nr 506 (od km 0,700 do km 4,112).

W ramach realizacji Projektu przewiduje się:

1. Przebudowę torowisk;

2. Modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów, przepustów, przejść dla pieszych, tuneli drogowych;

3. Wymianę sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem;

4. Budowę przejść dla zwierząt;

5. Przebudowę peronów i ich wyposażenie;

6. Budowę układu sterowania ruchem;

7. Odnowienie systemu odwodnienia.

CELE PROJEKTU:

1. Skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie natężenia ruchu pasażerskiego i towarowego,

2. Likwidacja punktowych ograniczeń prędkości,

3. Poprawa przepustowości linii, częstotliwości oraz punktualności realizowanych połączeń,

4. Likwidacja odcinków i punktów o zmniejszonym dopuszczalnym nacisku osi,

5. Umożliwienie przejazdu pociągów o maksymalnej długości (740 m),

6. Podwyższenie prędkości maksymalnej składów pasażerskich do 160 km/h oraz towarowych do 80 km/h,

7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz płynności ruchu drogowego na przejazdach kolejowych,

8. Zwiększenie komfortu podróży,

9. Zwiększenie konkurencyjności i dostępności transportu kolejowego wobec innych przewoźników, 

10. Ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,

11. Eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz rowerzystów.

KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA

1. Zwiększenie komfortu i skrócenia czasu podróży;

2. Zwiększenie punktualności pociągów;

3. Zwiększenie dostępności i konkurencyjności transportu kolejowego;

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych;

5. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;

6. Eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej mobilności.

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I" oraz Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.