HomeHomeInwestycjeCZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE
2018-02-28 18:42:19
CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE

CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, pod numerem 5.2-6 . Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie.

Projekt obejmuje wykonanie robót na linii nr 1 Warszawa – Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie, w km 229,245 – 273,262 zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego. Długość modernizowanego odcinka to 44,017 km linii dwutorowej.

Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie

Mapa

LINIA KOLEJOWA: NR 1 NA ODCINKU CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa 

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: BD

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: BD

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2018-2020

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, pod numerem 5.2-6 . Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie.

Projekt obejmuje wykonanie robót na linii nr 1 Warszawa – Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie, w km 229,245 – 273,262 zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego. Długość modernizowanego odcinka to 44,017 km linii dwutorowej.

PRACE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Odtworzenie (wraz z optymalizacją w granicach istniejących konstrukcji ziemnych) układu torowego z ewentualną likwidacją zbędnych grup torowych.

2. Dostosowanie liczebności torów na stacjach do prognozowanych potrzeb przewozowych (zmniejszenie liczby torów).

3. Optymalizacja połączeń rozjazdowych.

4. Zastosowanie wszystkich rozjazdów spawanych oraz nawierzchni bezstykowej na wszystkich torach.

5. Wymiana urządzeń srk.

6. Wymiana sieci trakcyjnej.

7. Remont obiektów inżynieryjnych w niezbędnym zakresie.

8. Dostosowanie obiektów obsługi podróżnych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania.

9. Budowa kabli telekomunikacyjnych dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

10. Wymiana przestarzałych urządzeń łączności technologicznej przewodowej i radiowej.

11. Kompleksowa przebudowa peronów na wszystkich stacjach i przystankach osobowych celem osiągnięcia parametrów określonych w TSI.

12. Budowa cyfrowych systemów monitoringu oraz systemów informacji pasażerskiej.

13. Dostosowanie pasów przeciwpożarowych do wymogów rozporządzenia (Dz. U. 2014 poz. 1227).

EFEKTY PROJEKTU:

1. Uzyskanie poprawy oferty przewozowej poprzez skrócenie czasu podróży.

2. Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń.

3. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego.

4. Usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników.

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

6. Racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii.

7. Zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów.

8. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

9. Rezultaty eksploatacyjne: Dopuszczalny nacisk na oś: 221 kN.

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.