HomeHomeInwestycjeKRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY – RUDZICE
2018-02-28 18:32:15
KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY – RUDZICE

KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY – RUDZICE

Prace na odcinku Kraków Główny Towarowy to przede wszystkim przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, dostosowanie jej co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach międzynarodowych AGC/AGTC, dostosowanie przebudowywanych i modernizowanych obiektów inżynieryjnych do nacisku 245 kN/oś oraz zwiększenie przepustowości linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów.

Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej

Mapa

LINIA KOLEJOWA: NR 133 (DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE – KRAKÓW GŁÓWNY; 3,59 KM) I NR 91 (KRAKÓW GŁÓWNY – MEDYKA; 16 KM)

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa 

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 240 872 577,00 EUR

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 194 914 089,00 EUR

DOFINANSOWANIE: Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2015-2020

ZAKRES PROJEKTU:

Przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, dostosowanie jej co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach międzynarodowych AGC/AGTC, tj. do prędkości V=100÷160 km/h dla pociągów pasażerskich zestawionych z taboru klasycznego i V=80÷120 km/h dla pociągów towarowych i maksymalnego nacisku 221 kN/oś, dostosowanie przebudowywanych i modernizowanych obiektów inżynieryjnych do nacisku 245 kN/oś oraz zwiększenie przepustowości linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów.

- nowe przystanki osobowe i obiekty inżynieryjne;

- estakada na odcinku ul. Kopernika – ul. Miodowa;

- dobudowa 2 dodatkowych torów na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów;

- dobudowa 1 toru na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów;

- modernizacja stacji Kraków Główny Towarowy, Kraków Główny Osobowy, Kraków Bieżanów i Kraków Płaszów;

- przebudowa sieci trakcyjnej;

- przebudowa urządzeń srk. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI: 

- podniesienie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 160 km/h,  dla pociągów towarowych do 120 km/h; 

- poprawa parametrów połączeń o charakterze aglomeracyjnym – przejęcie ruchu aglomeracyjnego przez nowo wybudowane tory na odcinku Kraków Główny Osobowy – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów; 

- likwidacja istotnego wąskiego gardła (węzeł krakowski);

- utworzenie „węzłów przesiadkowych kolei” z innymi ośrodkami transportu publicznego;  

- integracja odcinków objętych wcześniejszymi projektami inwestycyjnymi (Katowice – Kraków Towarowy oraz Rudzice – Medyka).

- dostosowanie do nacisku 25 ton (245 kN) na oś, modernizowanych i przebudowywanych obiektów inżynieryjnych,

- optymalizacja układów torowych na stacjach,

- przejęcie ruchu aglomeracyjnego przez nowo wybudowane tory na odcinku Kraków Główny Osobowy – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów,

- zwiększenie komfortu podróży,

- eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania,

- ochronę środowiska naturalnego na terenach położonych wzdłuż linii kolejowej.

- wyposażenie przejazdów kolejowych w nowoczesne urządzenia zabezpieczenia ruchu.

- utworzenie „węzłów przesiadkowych kolei” z innymi środkami transportu publicznego,

- skrócenie czasu jazdy pociągów,

- poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,

- zwiększenie dostępności transportu kolejowego,

- usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych,

- racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii,

- zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,

- poprawa mobilności mieszkańców regionów oddalonych od aglomeracji,

- zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania,

- ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,

- podniesienie przepustowości linii na odcinkach najbardziej obciążonych,

- poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz na przejściach dla pieszych.

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”
Wyłączną odpowiedzialność za treści publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.