HomeHomeInwestycjeWARSZAWA – POZNAŃ: SOCHACZEW – SWARZĘDZ
2018-02-28 18:25:44
WARSZAWA – POZNAŃ: SOCHACZEW – SWARZĘDZ

WARSZAWA – POZNAŃ: SOCHACZEW – SWARZĘDZ

Odcinek Sochaczew – Swarzędz jest elementem linii kolejowej E 20/C-E 20 i stanowi ciąg komunikacyjny w zakresie powiązań regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych. W szczególności jest on częścią Korytarza Transportowego Morze Północne – Bałtyk, stanowiącego część sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Roboty prowadzone na linii E 20/C-E 20 mają charakter modernizacji o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności.

Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz

Mapa

LINIA KOLEJOWA: E 20 (NA ODCINKU WARSZAWA – POZNAŃ)

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa 

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 462 706 002,00 EUR

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 347 816 102,00 EUR

DOFINANSOWANIE: Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2015-2020

ZAKRES PROJEKTU

Odcinek Sochaczew – Swarzędz, będący elementem linii kolejowej E 20/C-E 20 stanowi ciąg komunikacyjny w zakresie powiązań regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych. W szczególności jest on częścią Korytarza Transportowego Morze Północne – Bałtyk, stanowiącego część sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Roboty prowadzone na linii E 20/C-E 20 mają charakter modernizacji o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności, w ramach której zostaną wykonane:

- roboty torowe nawierzchniowe, podtorzowe i odwodnieniowe,

- roboty drogowe związane z przebudową przejazdów i obiektów inżynieryjnych,

- budowa i przebudowa peronów z wyposażeniem,

- roboty telekomunikacyjne,

- prace dotyczące sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej i zasilania nietrakcyjnego,

- budowa i przebudowa obiektów inżynieryjnych, w tym budowa wiaduktów drogowych,

- budynki dla potrzeb srk wraz z instalacjami,

- prace dotyczące urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

- prace związane z ochroną środowiska.

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

- przebudowa nawierzchni torów i podtorza, zabudowa rozjazdów, kompleksowa przebudowa stacji i posterunków ruchu, przebudowa peronów,

- budowa budynków LCS w Łowiczu, Kutnie i Koninie,

- budowa i przebudowa obiektów inżynieryjnych, budowa wiaduktów drogowych,

- budowa i przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi,

- budowa i przebudowa urządzeń nietrakcyjnych,

- budowa i przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeń LCS w Łowiczu, Kutnie i Koninie,

- przebudowa sieci i urządzeń teletechnicznych,

- zastosowanie elementów związanych z ochroną środowiska,

- budowa i przebudowa budynków infrastruktury kolejowej,

- modernizacja stacji Łowicz, Kutno, Koło, Konin, Podstolice, Sokołowo Wrzesińskie i przystanków: Leonów, Mysłaków, Kutno-Azory i Konin Zachód.

CELE I EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest, poprzez usprawnienie prowadzenia ruchu w ciągu linii E 20/C-E 20, dostosowanie jej do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego i sieci bazowej TEN-T. W szczególności założono następujące cele i efekty realizacji projektu:

- zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym,

- dostosowanie infrastruktury do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich, 120 km/h dla pociągów towarowych i nacisku osi 221 kN,

- zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych,

- wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej dla wyższej prędkości operacyjnej, skrócenie czasu jazdy i zwiększenie przepustowości linii,

- zachowanie dotychczasowych funkcji wybranych stacji z możliwością osiągnięcia przyszłej zwiększonej ilościowo oferty przewozowej,

- zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności,

- poprawę ochrony środowiska,

- uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie liczby pasażerów poprzez:

  • zwiększenie komfortu podróży,
  • skrócenie czasu podróży,
  • zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,

- stymulację rozwoju ekonomicznego na poziomie regionalnym i krajowym.

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”
Wyłączną odpowiedzialność za treści publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.