HomeHomeInwestycjeSIEDLCE – TERESPOL
2018-02-28 18:18:37
SIEDLCE – TERESPOL

SIEDLCE – TERESPOL

W ramach realizacja prac na linii kolejowej nr 2 (E 20) na odcinku Siedlce – Terespol w obszarze LCS Terespol, planuje się wykonanie pełnej modernizacji trzech stacji: Biała Podlaska, Małaszewicze  oraz Terespol.

Zakres robót budowlanych na tym odcinku obejmuje również m.in. wymianę nawierzchni i podtorza, likwidację oraz modernizację przejazdów kolejowych czy dostosowanie sieci trakcyjnej do prędkości 160 km/h.

Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol

LINIA KOLEJOWA: E 20 (NA ODCINKU SIEDLCE – TERESPOL)

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 131 000 000,00 EUR

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 109 500 000,00 EUR

DOFINANSOWANIE: Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2020

ZAKRES PROJEKTU

Realizacja prac na linii kolejowej nr 2 (E 20) na odcinku Siedlce – Terespol w obszarze LCS Terespol. W ramach prac na linii planuje się wykonanie pełnej modernizacji trzech stacji: Biała Podlaska (odcinek stacyjny od km 171,300 do km 177,500), Małaszewicze (odcinek stacyjny od km 197,300 do km 202,550), Terespol (odcinek stacyjny od km 207,400 do km 210,300).

Zakres robót budowlanych:

- wymiana nawierzchni i podtorza wraz z budową odwodnienia, 

- prace budowlane na obiektach inżynieryjnych oraz przebudowa obiektów do obsługi podróżnych na 3 stacjach,

- likwidacja oraz modernizacja przejazdów kolejowych, przejść naziemnych,

- budowa obiektów kubaturowych tj.: nastawni, budynków strażnicy przejazdowej oraz budynku RBC i LCS,

- demontaż i zabudowa nowych komputerowych urządzeń srk,

- modernizacja sieci trakcyjnej do prędkości 160 km/h wraz z zasilaniem,

- budowa obiektów służących ochronie środowiska.

CELE PROJEKTU:

- skrócenie czasu podróży na odcinku LCS Terespol,

- poprawa przepustowości linii na odcinku LCS Terespol,

- poprawa bezpieczeństwa na odcinku LCS Terespol.

- podniesienie parametrów technicznych linii poprzez zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do prędkości V=160 km/h i towarowych do V=120 km/h, nacisku osi 221 kN oraz możliwość uruchomienia pociągów o długości 740 m, 

- eliminację zakłóceń w ruchu pociągów tj. likwidacja „wąskich gardeł”,

- poprawę bezpieczeństwa m.in. poprzez budowę wiaduktów drogowych zastępujących likwidowane przejazdy w poziomie szyn oraz zwiększenie efektywności sterowania ruchem kolejowym.

- poprawę efektywności systemu sterowania ruchem na odcinkach szlakowych i stacyjnych,

- poprawę bezpieczeństwa na jednopoziomowych skrzyżowaniach torów kolejowych z drogami publicznymi, wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej dla wyższej prędkości operacyjnej, skrócenie czasu jazdy i zwiększenie przepustowości linii,

- zmniejszenie oddziaływania linii kolejowej na środowisko w obszarze modernizowanego odcinka linii poprzez:

- zmniejszenie emisji hałasu,

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

- przystosowanie obiektów inżynieryjnych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt,

- poprawę bezpieczeństwa przewozu ładunków niebezpiecznych,

- zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości oraz w wyniku likwidacji zbędnej infrastruktury i stanowisk pracy,

- uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów poprzez:

  • poprawę komfortu podróży,
  • poprawę konkurencyjności kolei,
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
  • skrócenie czasu podróży,
  • eliminację barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się,

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

- poprawę stanu technicznego drogi kolejowej.

Logotypy Unijne

 Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”
Wyłączną odpowiedzialność za treści publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.