HomeHomeInwestycjeSADOWNE – BIAŁYSTOK, CZYŻEW – BIAŁYSTOK
2018-02-28 17:59:44
SADOWNE – BIAŁYSTOK, CZYŻEW – BIAŁYSTOK

SADOWNE – BIAŁYSTOK, CZYŻEW – BIAŁYSTOK

Projekty będą realizowane w latach 2016-2020 i są kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej E75 (Rail Baltica).

Prace obejmują m. in. modernizację linii kolejowej i sieci trakcyjnej, przebudowę stacji kolejowych oraz budowę nowych przystanków, likwidację lub modernizację przejazdów czy przebudowę obiektów inżynieryjnych.

Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne oraz Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok

Mapka

LINIA KOLEJOWA: E75 na odcinku Sadowne – Białystok oraz Czyżew – Białystok

LINIA PASAŻERSKA I TOWAROWA

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 235 171 140,52 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 179 200 409,00 PLN

DOFINANSOWANIE: Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2016-2020

Projekty będą realizowane w latach 2016-2020 i będą kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej E75 (Rail Baltica).

NA ODCINKU SADOWNE – CZYŻEW:

- przebudowa stacji kolejowej w Sadownem i Małkini oraz peronów wraz z małą architekturą, eliminacja barier architektonicznych dla osób z ograniczoną możliwością ruchu,

- przebudowa mostu na rzece Bug z jednotorowego na dwutorowy,

- likwidacja lub modernizacja przejazdów,

- budowa Lokalnego Centrum Sterowania w Małkini, dostosowanie urządzeń skr do współpracy z systemem ERTMS/ETCS,

- modernizacja ok. 35 km linii kolejowej, sieci trakcyjnej z konstrukcjami wsporczymi oraz układów zasilania,

- przebudowa obiektów inżynieryjnych z dostosowaniem do ich pełnienia funkcji przejść dla zwierząt.

NA ODCINKU REMBERTÓW – SADOWNE (DODATKOWE ZADANIA):

- zaprojektowanie i wykonanie przejścia pod torami w Łochowie,

- zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy, Łochowie, Toporze i Małkini,

- budowa skrzyżowań dwupoziomowych w Tłuszczu, Zielonce i Mokrej Wsi.

PRACE NA LINIACH OBJAZDOWYCH:

- kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na liniach: nr 32, 31 – tor nr 1 i stacja Czeremcha, 36 – od km 0,811 do km 18,828 tor nr 1,

- likwidacja lub remont przejazdów kolejowych,

- naprawa mostów i wiaduktów,

- likwidacja zbędnej infrastruktury,

- mechaniczne podbicie i regulacja torów i rozjazdów.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI: 

- zwiększenie prędkości ze 120 na 160 km/h,

- skrócenie czasu przejazdu,

- poprawa bezpieczeństwa, komfortu oraz standardu podróżowania,

- poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,

- zwiększenie przepustowości linii,

- zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania linii,

- zmniejszenie uciążliwości dla środowiska,

- uatrakcyjnienie oferty przejazdowej.

 Logotypy Unijne

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne oraz Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”
Wyłączną odpowiedzialność za treści publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.