HomeHomeInwestycjeŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA – OSTRÓW WLKP.: ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA
2018-02-28 17:52:46
ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA – OSTRÓW WLKP.: ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA

ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA – OSTRÓW WLKP.: ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA

Głównym celem prac na liniach kolejowych nr 14 i 18 jest skrócenie czasu podróży, poprawa przepustowości i bezpieczeństwa na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola;

Szeroki zakres prac obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem, prace budowlane na 32 obiektach inżynieryjnych czy modernizację 13 przejazdów kolejowych.

Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola

Mapa

LINIA KOLEJOWA: NR 14, 811 NA ODCINKU ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA – OSTRÓW WLKP.

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 113 100 000,00 EURO

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 73 100 000,00 EURO

DOFINANSOWANIE: Instrument finansowy Connecting Europe Facility (CEF) - Łącząc Europę

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2016-2020

Rozpatrywany, aglomeracyjny odcinek linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Zduńska Wola został uruchomiony w 1902 roku. Jest to linia  magistralna, zelektryfikowana, dwutorowa. Razem z liniami nr 15, 16, 17 i 25 stanowi istotny element Łódzkiego Węzła Kolejowego. Wchodzi też w skład ważnych międzynarodowych linii transportu kolejowego i jest częścią Kolejowego Korytarza Towarowego nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Odcinek z Łodzi Kaliskiej do Zduńskiej Woli jest jedynym połączeniem aglomeracji łódzkiej z przebiegającą na zachodzie linią nr 131 łączącą Trójmiasto z Węzłem Katowickim (odcinek Gdynia – Katowice). Ponadto, odcinek ten jest bardzo ważny dla kolejowego transportu towarowego. Na północ i północny wschód z Łodzi prowadzą dwie linie jednotorowe o długości ok. 60 – 70 km, które są coraz bardziej obciążone ruchem regionalnym i aglomeracyjnym. Na wschodzie linie nr 17 i 25 łączą się w Koluszkach z linią nr 1, po której również odbywa się znaczny ruch pasażerski, co powoduje ograniczenia w prowadzeniu pociągów towarowych.

Linia ta łączy na obszarze Węzła Łódzkiego główny ciąg towarowy Korytarza Bałtyk – Adriatyk z terminalami kolejowo – drogowymi Łódź Olechów i Stryków.

Oprócz opisanego powyżej znaczenia w przewozach towarowych, odcinek objęty Projektem jest również istotnym elementem systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rosnąca liczba pociągów pasażerskich aglomeracyjnych i dalekobieżnych oraz towarowych będzie powodowała pogorszenie płynności ruchu kolejowego. Realizacja projektu jest więc niezbędna, dla zwiększenia prędkości, a tym samym poprawy przepustowości na odcinku objętym Projektem. Rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przyczyni się do ukierunkowania procesu urbanizacji w aglomeracji wzdłuż głównych ciągów transportowych, zapewniając tym samym wysoką efektywność całego systemu transportu publicznego w regionie.

Głównym celem Projektu jest skrócenie czasu podróży, poprawa przepustowości i bezpieczeństwa na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola;

Ponadto realizacja Projektu pozwoli na:

- eliminację zakłóceń w ruchu pociągów tj. likwidację tzw. „wąskiego gardła” na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola (odcinek Łask – Gajewniki),

- osiągnięcie prędkości pociągów towarowych V = 100 i pasażerskich km/h V=120 km/h oraz uzyskanie maksymalnego nacisku na oś 221 kN,

- poprawę bezpieczeństwa w miejscach skrzyżowań z ruchem samochodowym i pieszym oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Zakres Projektu obejmuje:

- przebudowę nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem,

- prace budowlane na 32 obiektach inżynieryjnych (w tym przebudowę 5, remont 25 oraz budowę 2 nowych obiektów),

- modernizację 13 przejazdów kolejowych (w zakresie urządzeń srk),

- modernizację 10 i likwidację 2 istniejących obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów (nastawni) oraz budowę nowych kontenerów technicznych dla potrzeb srk, teletechniki, itp.,

- przebudowę obiektów do obsługi podróżnych na 4 stacjach i 3 przystankach osobowych,

- budowę elektrycznych napędów zwrotnicowych dla nowych rozjazdów, budowę elektrycznych napędów zwrotnicowych w miejsce napędów mechanicznych oraz wymianę istniejących elektrycznych napędów zwrotnicowych starszej generacji na nowe w torach głównych zasadniczych,

- z uwagi na zły stan techniczny wymianę istniejącej sieci trakcyjnej, zaś w zakresie zasilania sieci trakcyjnej modernizację 2 podstacji trakcyjnych: podstacja trakcyjna Lublinek i podstacja trakcyjna Łask,

- przebudowę oświetlenia w rejonie peronów i ciągów komunikacyjnych do nich prowadzących (na przebudowywanych stacjach i przystankach osobowych), w rejonie przejazdów oraz w rejonie modernizowanych głowic rozjazdowych,

- budowę lub przebudowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor),

- budowę lub przebudowę linii zasilających oświetlenie zewnętrzne, urządzenia eor, urządzenia srk, urządzenia teletechniczne, obiekty kubaturowe itp.,

- modernizację 8 spośród 18 wytypowanych obiektów inżynieryjnych w celu dostosowania ich do funkcji przejść dla zwierząt.

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”
Wyłączną odpowiedzialność za treści publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.