HomeHomeInwestycjeWARSZAWA - ŁÓDŹ
2018-02-28 17:45:35
WARSZAWA - ŁÓDŹ

WARSZAWA - ŁÓDŹ

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Lokalnego Centrum Sterowania  w Skierniewicach, zaprojektowanie i wykonanie systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R a także zaprojektowanie i zabudowa półsprzęgu interfejsu po stronie istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Główne efekty prac to zmniejszenie kosztów eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu pociągów poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu sterowania ruchem.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty - Faza II

LINIA KOLEJOWA: WARSZAWA – ŁÓDŹ

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 235 081 781,44 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 110 594 966,97 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2015-2018

ZAKRES PROJEKTU

1. Zaprojektowanie i wykonanie Lokalnego Centrum Sterowania  w Skierniewicach w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty” (zadanie P3).

2. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na odcinku Miedniewice  - Koluszki w km 61,350 – km 104.918 linii nr 1 i Koluszki – Łódź Widzew w km 26,400 – 7,200 linii nr 17 w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty” (zadanie PC).

3. Zaprojektowanie i zabudowa półsprzęgu interfejsu po stronie istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym produkcji Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., zainstalowanych na odcinku Warszawa Zachodnia – Koluszki w km 3,900 – 104,918 linii nr 1 i Koluszki – Łódź Widzew w km 26,400 – 7,200 linii nr 17 oraz adaptacja tych urządzeń do współpracy z urządzeniami ERTMS/ETCS poziom 2 i zapewnienie zgodności z protokołem Euroradio+/Subset098.” Zaprojektowanie i zabudowa półsprzęgu interfejsu, adaptacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym do współpracy z urządzeniami ERTMS/ECTS poziom 2 i zapewnienie zgodności z protokołem Euroradio+/Subset098 zainstalowanych dla samoczynnej blokady liniowej typu EAC-95 na szlaku: Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów – Radziwiłłów – Miedniewice oraz dla urządzeń stacyjnych typu E z nakładką komputerową MOR-1, zainstalowanych na posterunku odgałęźnym Łódź Andrzejów.

CELE PROJEKTU

1. Zmniejszenie kosztów eksploatacji infrastruktury kolejowej.

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu pociągów poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu sterowania ruchem.

3. Podniesienie jakości przewozów i zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej.

4. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych.

5. Poprawa stanu środowiska.

6. Zoptymalizowanie wykorzystania stacji Skierniewice.

7. Rozwój technologiczny poprzez wdrożenie systemu ERTMS.

8. Zrealizowanie wskazanych dla tego Projektu celów POIiŚ.

Logotypy Unijne

Projekt „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty - Faza II” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.